Dokumenty do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci,

na które ustala się prawo do świadczenia wychowawczego jest większa niż liczba pozycji na formularzu wniosku

Klauzula informacyjna RODO

 

Oświadczenie na potrzeby koordynacji-  Oświadczenie należy wypełnić w przypadku gdy któryś z członków rodziny 

lub rodzic dziecka przebywa/zamieszkuje/pracuje  poza granicami Polski  (na terenie UE /EOG)

 Prośba o zmianę konta

 

 

Aktualne wzory wniosków dostępne również na strone Ministerstwa Rodzny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina