Poradnictwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony zostanie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Łącznie utworzonych zostanie ponad 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar ich organizacji w terenie spoczywa na powiatach.

W powiecie cieszyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie w Wiśle, Goleszowie, Brennej, Chybiu, Hażlachu, Skoczowie, Dębowcu i w Cieszynie w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne. Punkty na terenie Gminy Wisły, Brennej, Goleszowa i Skoczowa prowadzone będą przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Chybie, Dębowiec i Hażlach powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.


Ustawa jasno precyzuje, kto darmową pomoc prawną będzie mógł otrzymać. Będą to:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Wykaz lokali na terenie powiatu cieszyńskiego, w których udzielana będzie bezpłatna pomoc prawna, dostępny jest na stronach Powiatu Cieszyńskiego - link