Zaświadczenia Program "Czyste powietrze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o zaświadczenie do Programu "Czyste powietrze"

 

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu

lub wojewódzkiego funduszu (Program "Czyste powietrze"), może złożyć żądanie wydania

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka

jej gospodarstwa domowego.

 

 Wniosek o wydania zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu

ul. Marii Konopnickiej 40   wzór wniosku tutaj.

Więcej szczegółów za stronie internetowej   czystepowietrze.gov.pl

 

    Zgodnie z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego

miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g art. 411 tej ustawy, jest ustalana na podstawie:

- dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek

 o wydanie zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 tzn. wnioski złożone od I - VII 2021 r - dochody za rok 2019

- dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek

o wydanie zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

tzn. wnioski złożone od VIII - XII 2021 - dochody za rok 2020

 

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

  1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca

    (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

    albo

  2. osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające

                w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).