Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

 

Aktualne wzory wniosków dostępne również na strone Ministerstwa Rodzny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina

 

Wniosek o zasiłek rodzinny

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - wypełniamy tylko w przypadku, gdy liczba dzieci, na które wnioskujesz o zasiłek rodzinny jest większa niż liczba pozycji na formularzu wnosku

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Klauzula informacyjna RODO

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Wnosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wnosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o świadczenie "Za życiem"

Oświadczenie na potrzeby koordynacji-  Oświadczenie należy wypełnić w przypadku gdy któryś z członków rodziny 

lub rodzic dziecka przebywa/zamieszkuje/pracuje  poza granicami Polski  (na terenie UE /EOG)